• Sürücüler ile iş yapmaktayız

  Danfoss Drives'ı tek kelimeyle özetleyecek olsaydık, kelimemiz 'tutku' olurdu. Sürücüler ile iş yapmaktayız ve çeşitli endüstrilerde kilit uygulamalarda rekabet üstünlüğü sağlama konusunda tutkuluyuz. Bu tutku işimizin birçok alanında açıkça görülebilmektedir.

  Sürücüleri yaşayıp onları soluyoruz. Danfoss Drives AC sürücülerini geliştirmeye, üretmeye ve tedarik etmeye %100 odaklanmada tektir. Yüksek kaliteli, uygulamaya göre iyileştirilmiş ürün portföyümüz işlem performansını en üst seviyeye çıkarırken enerji tasarrufu sağlar ve emisyonları en aza indirir.

  Bizler, amaçlarınızı paylaşan ve işimizi karşılıklı güven ve saygı üzerine inşa eden AC sürücüleri partneriyiz. Daima değişen dünyada, tüm işletim alanlarımızda hıza ve çabukluğa yüksek oranda önem vermekteyiz.

  Danfoss kültürümüzde tutku - tüm çalışanlarımızın içindedir. Günümüzde sürücü endüstrisinde iki devle birlikte başarılı bir şekilde ortaklık sürdüren  Danfoss ve Vacon ,birleşimin getirdiği 68 yıllık deneyim ve dünya genelindeki tüm endüstrilere ve uygulamalara ilişkin 5.000 çalışan ile, motor kontrol konusunda uzmanlaşmıştır. Üretimimiz ve AR-GE birimlerimiz Çin, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hindistan, İtalya ve ABD'de bulunmaktadır. Ve, 1.000 civarında araştırma ve geliştirme mühendisiyle, teknoloji anlamında moda belirleyiciyiz; müşterilerimizin rekabet üstünlüğünü geliştirmek ve yarınların dünyasının daha az ile daha fazla iş yapabilmesi için olanak sağlayan yeniliklerin sınırlarını zorlayabilmekteyiz.

  Etkili yaşam döngüsü servisleri sağlayarak uygulamalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak konusunda tutkuluyuz. Danfoss Drives, kilit bölgelerdeki mükemmellik merkezleri, satış şirketleri, 50'den fazla ülkedeki servis merkezleri ve hepsinin ötesinde 100'den fazla ülkedeki varlığıyla şüphesiz global erişim ve profesyonel yerel irtibat noktasıdır. Daha yakından iş birliği ve servis mükemmelliği sunarak ürünlere ve desteğe olan mesafeyi en düşük seviyede tutarak müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamayı ve hatta karşılamanın da ötesine geçmeyi amaçlamaktayız.

  Gelecek konusunda tutkuluyuz. Danfoss Drives'da günümüzde dünyayı etkileyen çok büyük eğilimlerin farkına varıp onlara hitap etmekteyiz. İklim değişikliğini ele alan yenilik teknolojimiz hızlı kentleşmenin üstesine ilişkin sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olmakta, birinci gündem maddemiz olan başarılı ve sürdürülebilir su ile atık su yönetimi sağlamaktadır.

  Endüstrilerde zorlu çevre şartlarında faliyet gösteren derinlemesine uzmanlığımız esas alınır. Zorlu koşullar için tasarlanan AC sürücülerimiz önemli derecede uzun ve sorunsuz kullanım süresi vardır. Uygulamaların güvenilir işletimini sağlayarak aşırı sıcaklık, madencilik ve mineraller, kağıt hamuru ve kağıt ile deniz ve açık deniz gibi toz ve nem olan endüstrilerdeki işlemleri iyileştirmektedir. 

  2025'te 5 milyar insanın (tahmini dünya nüfusunun %50'sinin üzerinde) günlük yaşamlarından Danfoss Drives'ın sağladığı imkanlardan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanacağını tahmin etmekteyiz. Ve sürücülerin kurulu tabanı yıllık 60 saate eş değer global enerji tüketimi tasarrufu sağlamaya yardımcı olacaktır. Daha iyi bir geleceğin sürücüler tarafından yönlendirileceğine gerçekten inanmaktayız. Ve daha da önemlisi daha iyi bir gelecek Danfoss Drives tarafından gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilecektir.

  Danfoss Drives diğer sürücü üreticilerinden nasıl ayrılır?

  Motor ve sistem bağımsızlığımız rakiplerimizden nasıl ayrıldığımıza somut bir örnektir. Danfoss drives kontrol sistemlerinden ve motor teknolojisinden bağımsızdır. Bu bağımsızlık uygulamanızın en yüksek performansını ve iyileştirilmiş enerji tüketimi sağlamak için uygulamanıza en iyi uyan motor teknolojisini ve motor üreticisini seçmenizi mümkün kılmaktadır. Doğru sürücü seçimi yapmak ve tüm sisteminizi optimize etmek %60'a kadar potansiyel enerji tasarrufu sağlar.

  Danfoss AC sürücüleri, üç saniyeden kısa bir sürede otomatik motor adaptasyonu işlevini kullanarak herhangi bir asenkron (IM), kalıcı mıknatısı (PM) veya eş zamanlı relüktans motorların işletimini kontrol etmek için yapılandırılabilir. Otomatik motor adaptasyonu sürücü dururken gerçekleştirilebilir. Ve, şaft üzerinde herhangi bir tork oluşturmadığından zaten kurulmuş bir motorda gerçekleştirilebilir.

  Aynı sürücü tarafından kontrol edilen tüm motorlar ile, operatörler aynı kullanıcı ve sistem arabirimlerini, aynı uzantıları ve tüm güç aralığında kanıtlanmış ve güvenilir olan aynı teknolojiyi kullanabilir. Bu, devreye alma süresinden tasarruf sağlar, eğitim maliyetlerini düşürür, bakım etkinliklerini basitleştirir ve yedek parça stok seviyelerini en azda tutar. 

  Bu videoyu izleyerek motor ve sistem bağımsızlığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sosyalleşin Katılın

Bizlerle sosyalleşmek ister misiniz?

Bizi tanıyın ve iletişime geçin
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/danfoss-drives/about/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.161.77.30", "UserHostName": "54.161.77.30", "UserLanguages": null }